Click here for a list of extensions included in packages

Extensions:StarterMiniExtendedAll Access
PDF Maker PROYESYESYESYES
Email MakerYESYESYESYES
Header Status Bar ManagerYESYESYESYES
Tooltip ManagerYESYESYESYES
GDPR ConsentYESYESYESYES
Descriptions 4 YouNOYESYESYES
Quick SearchNOYESYESYES
Add To FavoritesNOYESYESYES
Custom Key MetricsNOYESYESYES
Language EditorNOYESYESYES
Quick ReminderNOYESYESYES
Kanban ViewNOYESYESYES
Picklist RestrictionNOYESYESYES
Calculate FieldsNOYESYESYES
NewsletterNOYESYESYES
Log Work TimeNOYESYESYES
List View ColorsNOYESYESYES
Statement of AccountNOYESYESYES
Mention UsersNOYESYESYES
Quick ViewNOYESYESYES
Set Field ValuesNONOYESYES
Sales VisitNONOYESYES
PDF SignatureNONOYESYES
XLS ImportNONOYESYES
XLS ExportNONOYESYES
Widget ManagementNONOYESYES
Email Marketing & NewsletterNONOYESYES
Cashflow/Payment extensionNONOYESYES
Delivery Notes + Outgoing ProductsNONOYESYES
Pre-InvoiceNONOYESYES
Credit NotesNONOYESYES
Convert Sales Order to Purchase OrderNONOYESYES
Password ConfigNONOYESYES
Brute ForceNONOYESYES
Field MappingNONOYESYES
Items BundleNONOYESYES
Multi SMTPNONONOYES
Dynamic FieldsNONONOYES
Reports 4 YouNONONOYES
Multi – CompanyNONONOYES
Hotel BookingNONONOYES
WarehousesNONONOYES